Bình giảng ý kiến Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận

0
25

Đề bài: Bình luận ý kiến ​​sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Các đồng chí là chiến sĩ trên mặt trận đó”

Đảng ta và Hồ Chủ tịch quan tâm lãnh đạo văn nghệ. Phong cách nghệ thuật của Đặng được thể hiện trong nhiều nghị quyết, trong các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1951, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược đang diễn ra ác liệt, trong Thư gửi các họa sĩ, Bác Hồ viết:

“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Các bạn là những người lính trên mặt trận đó”.

Câu nói trên của Hồ Chí Minh đã khái quát đầy đủ bản chất lịch sử – xã hội, chức năng, nhiệm vụ của văn học, nghệ thuật trong kháng chiến, đồng thời chỉ rõ vị trí (vai trò, vị trí) của văn học, nghệ thuật Việt Nam. Các nghệ sĩ trong Cách mạng và Thời đại mới. Bác Hồ đã nói câu này khi cuộc kháng chiến đã giành được nhiều thắng lợi, nhưng còn đẩy gian khổ hy sinh, chân trời thắng lợi còn xa phía trước. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mang tính chất sâu sắc và toàn diện. Tất cả mọi người đều là quân nhân. Chúng ta đánh địch trên tất cả các mặt trận và các mặt: quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa nghệ thuật,…

“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận”. Bác nhấn mạnh nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng và tính chất khốc liệt của cuộc đấu tranh trên mặt trận này. Tuy không có tiếng súng, không có kẻ thù trực tiếp, nhưng tính chất của nó vô cùng phức tạp và ác liệt. Trận chiến này diễn ra trên bình diện tư tưởng và tình cảm của thời đại. Mỹ thuật thể hiện tư tưởng, tâm lý giai cấp, tâm hồn dân tộc, là vũ khí đấu tranh sắc bén. Trước cách mạng, nó vạch trần tội ác của Pháp, Nhật và bè lũ tay sai bán nước, cổ vũ tinh thần yêu nước căm thù giặc, cổ vũ nhân dân đứng lên đấu tranh đòi tự do. Trong cuộc kháng chiến đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do và hòa bình cho dân tộc. Khi quân xâm lược dùng mọi thủ đoạn ma quỷ để gieo rắc tư tưởng thất bại, chia rẽ đồng bào ta thì văn học, nghệ thuật là vũ khí tuyên truyền, là những bài ca yêu nước, bài ca chiến đấu và chiến thắng hào hùng. Tinh thần toàn dân và quân ta đang lên cao:

Xem thêm bài viết hay:  Hãy kể về một việc tốt mà em đã làm (dàn ý – 5 mẫu) – Ngữ văn lớp 8

“…Quân đội ta rất mạnh, Ngưu Đầu

Thề diệt giặc cầy”

(“Lên núi” – Hồ Chí Minh, 1950).

“Văn nghệ cũng là một mặt trận” bởi luôn diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt, thường xuyên giữa cái lạc hậu và cái tiến bộ, giữa cách mạng và phản cách mạng, giữa nhân dân ta và kẻ thù. , giữa cái mới và cái lạc hậu. Câu nói của Bác đã chỉ rõ tác dụng to lớn của văn hóa nghệ thuật. Nó là món ăn tinh thần không thể thiếu của chiến sĩ và đồng bào.

Ngay trong “Nhật ký trong tù” (1942 – 1943), Bác Hồ đã từng viết:

“Bây giờ trong thơ phải có thép,

Nhà thơ cũng phải biết xung phong.”

Thơ hiện đại phải có “thép”, nhà thơ phải là người lính “biết xung phong” trên mặt trận văn hóa nghệ thuật. “Thép” là tinh thần chiến đấu, là nội dung cách mạng của thơ ca nói riêng, đồng thời là tinh hoa của văn hóa nghệ thuật phục vụ quần chúng chiến sĩ, góp phần tuyên truyền đường lối kháng chiến. Văn hóa nghệ thuật có sức mạnh to lớn như nhà thơ Sóng Hồng đã viết:

“Sử dụng bút làm công tắc chế độ

Từng trận thơ: bom đạn phá sức”.

“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận”, không những thế, vị trí, vai trò của người nghệ sĩ chân chính rất vẻ vang: “Các anh là chiến sĩ trên mặt trận đó”. Nghệ sĩ không thể ngồi trong tháp ngà, thoát ly cuộc đời để làm nghệ thuật. Họ không thể “ngủ yên trong kiếp gò bó” để “gặm nhấm văn chương”. Ngược lại, họ phải là những chiến sĩ, trí thức, nghệ sĩ của thời đại “nỗi đau nòi giống, niềm vui của kẻ sĩ”. Họ tình nguyện đứng trong hàng ngũ của nhân dân, lấy ngòi bút và tác phẩm của mình để phục vụ chính trị, phục vụ công nhân và nông dân, ca ngợi những chiến công và chiến công của dân tộc.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích vẻ đẹp của người phụ nữ qua bài Bánh trôi nước hay nhất – Văn mẫu lớp 7

“Các anh là chiến sĩ ngoài mặt trận ấy”, biết bao niềm tin yêu chất chứa trong câu nói ấy. Bác Hồ khẳng định trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ… Trong thời điểm xương máu, khẩu hiệu: “Văn hóa kháng chiến, văn hóa kháng chiến” đã trở thành phương pháp. phương châm sống và sáng tạo của văn nghệ sĩ. Các nhà văn, nhà thơ như Nam Cao, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân,… đã nhập ngũ tham gia các chiến dịch, Có một số nhà văn, nhà thơ đã ngã xuống nơi chiến trường như Trần Đăng, Nam Cao, Hoàng Lộc,… và sau này là Lê Anh Xuân, Nguyễn Thi, Dương Thị Xuân Quý…

Nhà thơ Xuân Diệu đã viết thật thấm thía cảm xúc của người nghệ sĩ gắn trang thơ với nhịp đập của con người trong một thời gian khó:

… “Tôi là máu thịt với dân tộc tôi

Hãy đổ mồ hôi và sôi máu

Tôi sống một cuộc sống chiến đấu.

Của hàng triệu người khó yêu”…

(“Những đêm tháng ba”)

Vai trò công dân và tư cách chiến sĩ của người nghệ sĩ là một hiện thực rất cao đẹp, được nhiều tác giả nói đến trong những năm kháng chiến:

“Tầm vóc nhà thơ đứng ngang hàng rào

Bên những chiếc xe tăng truy đuổi dũng mãnh trên chiến trường

và hạ chiếc trực thăng bị rơi”

(Chế Lan Viên)

Xem thêm bài viết hay:  3 bài văn mẫu Phân tích quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu qua bài thơ Vội vàng hay nhất – Ngữ văn lớp 11

Bộ đội kéo pháo vào Điện Biên, nhạc sĩ Hoàng Vân hát “Hò kéo pháo”. Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm quân ta đã bắt sống tướng Đờ Cát lập nên chiến thắng Điện Biên “ chấn động địa cầu”, Tố Hữu có bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”, Đỗ Nhuận có đoạn. bản anh hùng ca “Chiến thắng Điện Biên” v.v… Qua đó, chúng ta thấy rõ hơn văn nghệ sĩ là chiến sĩ, thơ, nhạc, họa của họ “là súng, gươm” của thời đại đẫm máu.

Cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của nhân dân ta đã toàn thắng. Cùng với máu xương của đồng bào, chiến sĩ, những trang thơ, thước phim, tranh, nhạc… của các văn nghệ sĩ đã góp phần làm nên bản hùng ca chiến thắng.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn nghệ sĩ xứng đáng là người chiến sĩ trên “mặt trận văn nghệ”. Với sứ mệnh to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, họ đã góp phần xứng đáng làm đẹp, làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam. Đất nước đang tiến lên, nền văn nghệ Việt Nam đang đổi mới và khởi sắc. Câu nói nổi tiếng trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên ý nghĩa động viên văn nghệ sĩ trau dồi trí và tài, phát hiện, sáng tạo ra nhiều việc tốt, việc tốt để phụng sự Tổ quốc, làm đẹp nền. văn hóa Việt Nam.

Giới thiệu về kênh Youtube

Các bộ đề lớp 12 khác

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Giải Đáp Câu Hỏi