Wednesday, December 6, 2023
No menu items!
Home Wiki Công văn 1119/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xuất hóa đơn thuế...

Công văn 1119/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng

0
120

Công văn 1119/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng elead.com.vn theo dõi bài viết này để nắm những kiến thức hữu ích nhất nhé các bạn!

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——————
Số: 1119/TCT-CS
V/v: xuất hóa đơn GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
————————–
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011
 
 
Kính gửi: Công ty Krones Aktiengesellschaft
 
 
Trả lời Công văn số 16/Kr-Cuchi/2010 ngày 20/12/2010 của Công ty Krones Aktiengesellschaft (Krones AG) về việc xuất hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hợp đồng số 09/SABECO-KRONES/2005 ngày 25/12/2005 và Hợp đồng số 09/SABECO-KRONES/2006 ngày 16/10/2006 được ký giữa Nhà thầu nước ngoài Krones AG và chủ đầu tư Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
Tại điểm 2.5 Công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn như sau:
“Chủ đầu tư nhập khẩu vật tư, hàng hóa rồi giao lại cho các nhà thầu, Nhà thầu phụ (kể cả trường hợp Nhà thầu nhận hợp đồng chìa khóa trao tay hoặc trường hợp Nhà thầu cung cấp vật tư cho công trình) phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp được xác định là số thuế đầu vào của tài sản cố định theo hướng dẫn của Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính”.
Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp nhà thầu nước ngoài Công ty Krones AG ký hợp đồng chìa khóa trao tay xây dựng nhà máy bia tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi số 09/SABECO-KRONES/2005 & 09/SABECO-KRONES/2006 nêu trên với chủ đầu tư Sabeco; Sabeco là đơn vị trực tiếp nhập khẩu số máy móc, thiết bị theo hợp đồng đã ký, Krones AG tại Đức đã xuất hóa đơn thương mại từ Đức cho Sabeco đối với phần giá trị máy móc thiết bị nhập khẩu thì nhà thầu nước ngoài Văn phòng Krones AG tại Việt Nam không phải xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư Sabeco đối với phần máy móc, thiết bị do Sabeco trực tiếp nhập khẩu theo hợp đồng.
Sabeco sẽ sử dụng hồ sơ, chứng từ nhập khẩu để làm căn cứ thực hiện công tác hạch toán, kế toán.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Krones Aktiengesellschaft được biết.
 
Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC-CST (BTC);
– Cục Thuế TP.HCM
– Lưu: VT, PC(2b), CS(3b)..
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Nam

Công văn 1119/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng elead.com.vn để theo dõi những bài viết hữu ích nhất nhé các bạn. Thân Ái!

Thuế – Tags: Công văn 1119/TCT-CS

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki