Thursday, June 1, 2023
Home Wiki Công Văn 4715/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét hoàn...

Công Văn 4715/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu

0
223

Công văn 4715/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu được cập nhật chi tiết dưới đây, mời quý độc giả cùng tham khảo nhé.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——————
Số: 4715/TCHQ-TXNK
V/v: Xét hoàn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012
 
 
Kính gửi:
Công ty TNHH RFTECH Bắc Ninh.
(Địa chỉ: Phòng tài chính kế toán – Công ty TNHH RFTECH Bắc Ninh Số 7, đường 11, KCN Vsip, Xã Phù Chuẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh)
 
Ngày 06/09/2012 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20120904/CV01 của Công ty TNHH RFTECH Bắc Ninh trình bày vướng mắc về việc xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định: “Quan hệ trao hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan là quan hệ xuất, nhập khẩu”;
Điểm c5 khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định “Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoàn chỉnh hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) cho doanh nghiệp khác để trực tiếp sản xuất, gia công hàng hóa đã xuất khẩu thì sau khi doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với phần doanh nghiệp khác dùng sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩu”.
Hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan được quy định cụ thể tại Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC.
Do đó, đề nghị Công ty TNHH RFTECH Bắc Ninh tham khảo các quy định trên để thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH RFTECH Bắc Ninh được biết./.
 
 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

Công văn 4715/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu được trích dẫn chi tiết, đầy đủ, các cơ quan tổ chức có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh, đúng pháp luật.

Thuế – Tags: Công Văn 4715/TCHQ-TXNK

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki