Saturday, December 2, 2023
No menu items!
Home Wiki Công Văn 48819/CT-TTHT Hà Nội 2019 lập hóa đơn giá trị gia...

Công Văn 48819/CT-TTHT Hà Nội 2019 lập hóa đơn giá trị gia tăng với tiền tạm ứng

0
104

Công văn 48819/CT-TTHT Hà Nội 2019 lập hóa đơn giá trị gia tăng với tiền tạm ứng được trích dẫn chi tiết nhất. Các cơ quan đoàn thể có liên quan có trách nhiệm thi hành.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-

Số: 48819/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn GTGT đối với tiền tạm ứng để thực hiện dịch vụ tư vấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: Viện Khoa học và công nghệ mỏ – luyện kim
(Đ/c: 79 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội)
MST: 0107123614

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 375/PC-TCT ngày 29/05/2019 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 115/CV-VML ngày 27/05/2018 của Viện Khoa học và công nghệ mỏ – luyện kim (sau đây gọi là Viện) hỏi về lập hóa đơn GTGT đối với tiền tạm ứng để thực hiện dịch vụ tư vấn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định

“Điều 8.Thời điểm xác định thuế GTGT

2. Đi với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

– Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

“Điều 16. Lập hóa đơn

…2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đi với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dch vụ thực hiện thu tiền trước hoc trong khi cung ứng dch v thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoc bàn giao từng hng mc, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng…

Căn cứ quy định trên, trường hợp theo thỏa thuận hợp đồng giữa Viện với các đối tác, khi Viện nhận các khoản tiền tạm ứng trước để ràng buộc trách nhiệm trong công việc, thời điểm nhận các khoản tiền tạm ứng trên Viện chưa cung cấp dịch vụ, chưa nghiệm thu, chưa bàn giao từng hạng mục, công đoạn của dịch vụ thì Viện chưa phải lập hóa đơn đối với khoản tiền tạm ứng để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng này.

Trường hợp Viện thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ cho đối tác thì Viện phải thực hiện lập hóa đơn GTGT theo quy định, ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Viện liên hệ Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Viện Khoa học và công nghệ mỏ – luyện kim được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục thuế;
– Phòng TKT4;
– Phòng DTPC;
– Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

 

Công văn 48819/CT-TTHT Hà Nội 2019 lập hóa đơn giá trị gia tăng với tiền tạm ứng, nếu có bất kì thắc mắc gì, bạn hãy chia sẻ, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết trên.

Thuế – Tags: Công Văn 48819/CT-TTHT Hà Nội 2019

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki