Thursday, December 7, 2023
No menu items!
Home Wiki Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ...

[File Word] Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm ATTP

0
99

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm ATTP được ban hành kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, dành cho hộ gia đình, cá nhân, cơ sở kinh doanh sản xuất ngành nghề thực phẩm.

Cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, có 10 cơ sở không thuộc diện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP):

– Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

– Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

– Sơ chế nhỏ lẻ;

– Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

– Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

– Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

– Nhà hàng trong khách sạn;

– Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

– Kinh doanh thức ăn đường phố;

Cơ sở đã được cấp 01 trong các giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực…

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Theo quy định tại Điều 36 Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, bổ sung 2018, để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cần phải chuẩn bị:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao);

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh ATTP;

Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, chủ cơ sở xin cấp Giấy chứng nhận nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Nhà nước kiểm tra thực tế. Lúc này:

– Nếu đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thì cấp Giấy chứng nhận;

– Nếu không đủ điều kiện và từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đặc biệt lưu ý: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP chỉ có hiệu lực trong thời gian 03 năm và nếu vẫn tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì phải nộp hồ sơ xin cấp lại 06 tháng trước khi Giấy chứng nhận cũ hết hạn.

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: …………………………………………………………………………

Họ và tên chủ cơ sở: ………………………………………………………………………….

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận: ………………………………..

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………….Fax: ……………………………………………..

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm…):………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Với hộ gia đình, cá nhân nào đang thắc mắc về đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thì tải ngay mẫu đơn này để hoàn thành thủ tục đăng kí cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giúp cho việc kinh doanh và sản xuất ngành thực phẩm được thuận lợi và đảm bảo hơn nhé.

Biểu Mẫu – Tags: mẫu giấy đề nghị

  • Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty, doanh nghiệp

  • Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động chi tiết nhất

  • [TẢI NHANH] Mẫu giấy đề nghị đăng kí công ty cổ phần mới nhất 2020

  • Hợp đồng vay tiền mới nhất, thông dụng nhất hiện nay

  • Hợp đồng khoán việc dễ làm, chính xác nhất

  • Mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH dùng cho mọi trường hợp

  • Mẫu giấy đề nghị tăng ca – Đơn xin tăng ca mới nhất cho công nhân lao động

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki