Monday, March 4, 2024
No menu items!
Home Wiki Mẫu Đơn đề nghị cấp phép đưa lao động đi làm việc...

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định

0
133

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là văn bản cần có trong thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ cho doanh nghiệp. Cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn đề nghị cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định được chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé!

Table of Contents

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ

Theo quy định tại Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp có vốn pháp định 05 tỷ đồng và đáp ứng đủ 04 điều kiện dưới đây thì được cấp Giấy phép:

– Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

– Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách);

– Người lãnh đạo điều hành hoạt động có trình độ đại học trở lên và ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người đi làm việc ở nước ngoài hoặc lĩnh vực hợp tác, quan hệ quốc tế;

– Có tiền ký quỹ là 01 tỷ đồng (theo Điều 5 Nghị định 126/2007/NĐ-CP).

Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cũng theo Luật này, cụ thể tại Điều 10, khi đủ điều kiện, để được cấp Giấy phép, doanh nghiệp phải chuẩn bị đủ hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định, tiền ký quỹ, đề án hoạt động dịch vụ, phương án tổ chức bộ máy chuyên trách…

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép. Trường hợp không được cấp Giấy phép thì được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đồng thời, theo Điều 7 Nghị định 126/2007/NĐ-CP, lệ phí cấp Giấy phép là 05 triệu đồng và doanh nghiệp phải nộp khoản lệ phí này tại thời điểm nhận Giấy phép.

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài mới nhất

Tên doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc
  ……, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Tên doanh nghiệp (1): …………………………………………………………………..

2. Tên giao dịch (2):………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính (3): …………………………………………………………………

4. Điện thoại: ……………………. Fax: …………………. E-mail: ……………………

5. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………….

6. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………….. do ……………….. cấp ngày …… tháng …… năm …..

7. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép (4): …………………….

Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm (5):

1. ………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………….

  GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

(1) Ghi chính xác tên doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

(2) Tên giao dịch là tên sử dụng trên thực tế của doanh nghiệp. Tên giao dịch có thể là tên đầy đủ hoặc tên viết tắt (nếu có), tên tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài của doanh nghiệp theo đăng ký kinh doanh.

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(4) Theo quy định, vốn pháp định của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 05 tỷ đồng. Do vậy, doanh nghiệp phải đáp ứng vốn tối thiểu này.

( 5) Hồ sơ gửi kèm đơn đề nghị cấp Giấy phép theo quy định gồm: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định, tiền ký quỹ, đề án hoạt động dịch vụ, phương án tổ chức bộ máy chuyên trách…

Trên đây là toàn bộ nội dung mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dành cho các doanh nghiệp. Với doanh nghiệp đang có nhu cầu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cùng tải về mẫu đơn này và điền đầy đủ thông tin nộp lên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được xem xét và cấp giấy phép trong thời gian sớm nhất.

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu Đơn đề nghị cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

 • Hướng Dẫn Viết Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội

 • Đơn Đề Nghị Hoàn Thuế Mới Nhất Và Chi Tiết Nhất

 • Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng Mới Nhất

 • [Cập nhật] Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thờ Cúng Liệt Sĩ (Mẫu Ls7)

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xem Xét Theo Thủ Tục Tái Thẩm chi tiết nhất

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giúp Đỡ Khẩn Cấp Khi Ở Nước Ngoài mới nhất theo quy định

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định

 • Tải ngay mẫu hợp đồng mượn nhà mới nhất

 • Mẫu đơn đề nghị tạm hoãn phiên tòa đúng chuẩn nhât

 • Tải ngay đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ nhất

 • [TẢI] Mẫu Đơn yêu cầu xin rút đơn thuận tình ly hôn, nuôi con và chia tài sản khi ly hôn

 • Cách viết mẫu đơn xin nhận con nuôi đúng pháp luật

 • Mẫu Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản chính xác nhất

 • Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư chi tiết nhất

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki