Tuesday, February 27, 2024
No menu items!
Home Wiki Mẫu Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú đầy đủ...

Mẫu Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú đầy đủ và chi tiết nhất

0
124

Mẫu Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú có lý do chính đáng và phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

Mẫu Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú được ban hành kèm Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Sử dụng đơn xin vắng mặt tại nơi cư trú trong các trường hợp

Mẫu Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú có lý do chính đáng và phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

– Vắng mặt dưới 15 ngày phải thông báo với người được phân công giúp đỡ về lý do, thời gian vắng mặt và nơi đến tạm trú

– Vắng mặt từ 15 – 30 ngày phải làm đơn xin phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ghi rõ lý do, thời gian vắng mặt, nơi đến tạm trú.

Người được phân công giúp đỡ phải có ý kiến trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Trong khi đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải quyết định ngay sau khi nhận được đơn, nếu không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Do đó, đơn xin phép vắng mặt có vai trò quan trọng để cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào và tính thời gian giáo dục tại địa phương. Theo đó, thời gian vắng mặt tại nơi cư trú được tính vào thời hạn chấp hành nhưng tổng số thời gian vắng mặt không được quá 1/3 thời hạn áp dụng.

Nếu vắng mặt không báo cáo hoặc không được sự đồng ý của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Mẫu đơn xin vắng mặt tại nơi cư trú mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ĐƠN XIN PHÉP

Vắng mặt tại nơi cư trú

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Tôi tên là: TRẦN VĂN A.Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 26/5/1982                       Nơi sinh: TP.Hà Nội

Quê quán:  phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Nơi thường trú: SN xx, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Nơi ở hiện tại: SN xx, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

CMND số: 01245xxxxxxx ; Ngày cấp: 25/4/2010; Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: 12/12

Nghề nghiệp: Tự do

Nơi làm việc: SN xx, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 5/4/2019 của Chủ tịch UBND (1) phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Kính đề nghị Chủ tịch UBND (1) phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho phép tôi được vắng mặt tại nơi cư trú, cụ thể như sau:

1. Lý do vắng mặt tại nơi cư trú(2): Đi chữa bệnh

2. Địa phương sẽ đến tạm trú (3): Bệnh viện xx, TP.Hồ Chí Minh

3. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú: 15 ngày, kể từ ngày 29/5/2019 đến ngày 12/6/2019.

          Ý KIẾN CỦA NGƯỜI                                    (1)……. ngày …. tháng …. năm …….

     ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ                                               NGƯỜI LÀM Đơn

………………………………………….……                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 (1)……….. ngày …. tháng …. năm ………

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách điền đơn xin vắng mặt tại nơi cư trú

(1) Ghi rõ tên xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

(2) Nêu rõ lý do vắng mặt tại nơi cư trú

Ví dụ: đi học, đi làm, đi khám chữa bệnh…

(3) Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi người được giáo dục sẽ đến tạm trú.

Ví dụ: Phường 12, quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Trên đây là mẫu đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú và hướng dẫn cách điền đơn đăng kí xin phép vắng mặt tại nơi cư trú chi tiết nhất. Cùng tải về và điền vào đơn và nộp lên UNBND xã, thị trấn để được phép vắng mặt tại nơi cư trú trong thời gian cho phép nhé.

Biểu Mẫu – Tags: đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú

 • [Download]Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy

 • Tham khảo những Hợp Đồng Về Nhà Đất phổ biến nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở mới nhất theo quy định

 • Mẫu Đơn đăng ký học nghề dành cho lao động nông thôn đúng nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Công Nhận Hòa Giải Thành Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội

 • Tham khảo Mẫu Tờ khai xác nhận quốc tịch Việt Nam mới nhất

 • Mẫu đơn xin nghỉ ốm hay làm sếp siêu lòng nhất mọi thời đại

 • Mẫu quyết định tăng lương chi tiết nhất

 • [TẢI] Mẫu Bản cam kết bảo mật tiền lương mới nhất hiện nay

 • Chia sẻ mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty và cách viết

 • Dowload ngay mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

 • Tham Khảo Mẫu Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki