Tuesday, December 5, 2023
No menu items!
Home Wiki Mẫu đơn xin tăng lương và hướng dẫn chi tiết cách viết

Mẫu đơn xin tăng lương và hướng dẫn chi tiết cách viết

0
121

Tăng lương là vấn đề luôn được người lao động quan tâm khi làm việc trong các công ty, doanh nghiệp. Sau đây là mẫu đơn xin tăng lương mới nhất mời bạn đọc cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………….(1)

Tôi tên là: ………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………….

Đơn vị (2):……………………………………….………………………………

Căn cứ Bộ luật Lao động 2012 và tình hình thực tế của Công ty, tôi viết đơn này xin Ban Giám đốc xem xét để tăng lương cho tôi với các lý do sau:

– Trong năm 2018, năng suất lao động của tôi tăng (3) ……%;

– Theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty tăng trưởng (4) ……%;

– Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tối thiểu vùng tăng ít nhất 7%.

– Dù làm việc hiệu quả nhưng trong thời gian qua tôi chưa được tăng lương.

Như vậy, việc tăng lương cho tôi là cần thiết.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét tăng …….% tiền lương cho tôi, có như vậy tôi mới đủ cơ sở để làm việc hiệu quả và cống hiến tốt hơn cho Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

           ……….., ngày ……… tháng …….. năm ……….

Người làm đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, có thể gửi đến Phòng Tổ chức Lao động, đơn vị quản lý trực tiếp người lao động và Ban Giám đốc;

(2) Ghi chi tiết đến bộ phận quản lý trực tiếp;

Ví dụ: Ban Khách hàng doanh nghiệp/Phòng Kinh doanh

(3), (4) Dựa theo báo cáo tổng kết cuối năm của từng bộ phận và toàn công ty.
 

Trên đây là mẫu đơn xin tăng lương chi tiết, cụ thể nhất giành cho người lao động. Chúng tôi xin chúc quý độc giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công và đừng quên đồng hành cùng elead.com.vn trong những bài viết tiếp theo nhé.

Biểu Mẫu – Tags: Đơn xin tăng lương

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki