Tuesday, February 27, 2024
No menu items!
Home Wiki Mẫu hợp đồng mua bán nhà, đất thông dụng nhất

Mẫu hợp đồng mua bán nhà, đất thông dụng nhất

0
117

Mẫu hợp đồng mua bán nhà, đất hiện nay là văn bản thông dụng hiện nay đặc biệt đối với những người kinh doanh bất động sản. Dưới đây là mẫu hợp đồng chi tiết, cụ thể, đảm bảo tính pháp lý, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm ………., tại ………………………chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

– Ông:  …………………………..    Sinh năm:………..                                  

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………………… cấp ngày…./…../…………

  Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

– Cùng vợ là bà:  …………………………..         Sinh năm:………….                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:  (Sau đây gọi tắt là Bên B)

– Ông:  …………………………..    Sinh năm:………..                                   

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………….. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

Cùng vợ là bà:  …………………………..         Sinh năm:………….                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

CHUYỂN NHƯỢNG

1. Hiện Bên A đang có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ: ………………………. theo (1) số ………… do ……………. cấp ngày ……./………./…………

Thông tin cụ thể như sau:

* Thửa đất:

– Thửa đất số: …………………. – Tờ bản đồ: …………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

– Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ……… m2; Sử dụng chung: …….m2

– Mục đích sử dụng: ……………….

– Thời hạn sử dụng: ……………..

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………..

* Nhà ở:

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

– Diện tích xây dựng: ………… m2                 -Diện tích sàn: ………… m2

– Kết cấu: ………………                                  – Cấp (hạng) nhà ở: …………..

– Số tầng nhà ở: …………… tầng

Ghi chú: …………………………………………….

2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên như hiện trạng.

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ……………….. VNĐ (Bằng chữ: ……………….).

2. Phương thức thanh toán: (2)  ………………………………………………………

 Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

1. Bên A có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho bên B trước khi ký Hợp đồng.

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên ……….. chịu trách nhiệm đóng.

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Hai bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân và về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã nêu trong hợp đồng này là đúng sự thật;

* Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên chưa tham gia bất cứ một giao dịch nào: Không tặng cho, hứa bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố, đặt cọc, thế chấp, góp vốn;

– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không có tranh chấp, được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không bị quy hoạch hoặc thuộc trường hợp bị giải phóng mặt bằng.

– Có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Bên B hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bên B cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân mà Bên B cung cấp ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;

– Bên B tự chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu thông tin, đồng thời đã xem xét rất kỹ, biết rõ về thửa đất và nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nêu trên;

3. Hai bên cam đoan:

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này;

– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai Bên ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành văn bản và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này.

Hai bên đã tự đọc nguyên văn, đầy đủ các trang của bản Hợp đồng này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản hợp đồng này. Đồng thời hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A)                                                                      BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B)
        (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

Hướng dẫn ghi thông tin trong Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở:

(1) Ghi rõ theo thông tin của Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…..

(2) Ghi rõ bằng phương thức hai bên thỏa thuận: Chuyển khoản hoặc tiền mặt…

Trên đây là mẫu hợp đồng mua bán nhà, đất chi tiết nhất. elead.com.vn luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp của quý độc giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết trên.

Biểu Mẫu, Luật Việt Nam – Tags: mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

 • Tham khảo những Hợp Đồng Về Nhà Đất phổ biến nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở mới nhất theo quy định

 • Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Về Việc Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Nhà Ở Chi Tiết Nhất 2020

 • Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Trên Fanpage Cá Nhân cụ thể nhất

 • Tải ngay mẫu hợp đồng mượn nhà mới nhất

 • Mẫu đơn xin vào Đảng chi tiết nhất

 • Tham khảo mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng đúng chuẩn nhất

 • Hướng dẫn viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng cụ thể nhất

 • Mẫu đơn xin việc ấn tượng nhất đối với lãnh đạo công ty

 • Mẫu thỏa ước lao động tập thể chi tiết nhất

 • [TẢI NGAY] Biểu mẫu đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 • [TẢI VỀ] Mẫu Đơn đề nghị giải quyết ly hôn vắng mặt mới nhất năm 2020

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki