Wednesday, March 29, 2023
Home Wiki Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam chuẩn...

Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam chuẩn hiện nay

0
55

Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam là mẫu văn bản được sử dụng khi cá nhân đó có nhu cầu xn xác nhận là người gốc Việt để thuận lợi cho việc nhận di sản thừa kế, đầu tư trong nước…

Ý nghĩa của tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam

Hiện nay, không thiếu người gốc Việt do sinh sống ở nước ngoài hoặc sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên thường mang quốc tịch nước ngoài. Khi có nhu cầu đầu tư trong nước, thành lập doanh nghiệp, mua nhà tại Việt Nam, nhận di sản thừa kế…. thì việc xác nhận là người gốc Việt Nam có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng.

Khi có nhu cầu xin xác nhận là người gốc Việt cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

– Tờ khai (theo mẫu);

– Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (bản sao);

– Chứng cứ chứng minh từng có quốc tịch Việt Nam hoặc có người thân đã từng có quốc tịch Việt Nam … (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực);

– Các giấy tờ khác như: Giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch; Giấy bảo lãnh…

Lúc này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, kiểm tra, đối chiếu, nếu xét thấy có đủ cơ sở để xác định người đó có gốc Việt Nam thì cấp giấy xác nhận là người gốc Việt; Nếu không đủ cơ sở thì thông báo bằng văn bản cho người đó biết.

Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

………….., ngày ………. tháng ……… năm ……….

TỜ KHAI  XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

Kính gửi:…. (tên cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ)

Họ và tên người yêu cầu: ……………………..……. Giới tính: ………….……

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………….………………………………

Địa chỉ cư trú:  ……………………………………………………………………

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có): ………………………

…………………………………………………………………………………….

Quốc tịch nước ngoài (nếu có): …………………………………………..………

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ………………….

số …………………………., cấp ngày ……… tháng ……. năm ………………

tại …………………………………………………………………………………

Giấy tờ để chứng minh là người đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống, giấy tờ chứng minh là con, cháu của người mà khi sinh ra có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống:

1) ……………………………………………………………………………….…

2) ………………………………………………….………………………………

3) ………………………….………………………………………………………

Đề nghị Quý Cơ quan cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./.

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam chuẩn hiện nay theo đúng quy định của pháp luật, cùng tải mẫu tờ khai và điền đầy đủ thông tin để đề nghị quý cơ quan có thẩm quyền xác định mình là người gốc Việt Nam nhé!

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Tờ Khai Xác Định Lại Dân Tộc Mới Nhất

 • Mẫu Tờ Khai Ghi Chú Ly Hôn mới nhất 2019

 • [Tải ngay] Mẫu Tờ Khai Đề Nghị Cấp Hộ Chiếu Ngoại Giao

 • Mẫu Tờ Khai Cấp Bản Sao Trích Lục Hộ Tịch mới nhất

 • Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất và cách ghi chính xác nhất

 • Mẫu TK3-TS – Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

 • Mẫu đơn xin tăng lương và hướng dẫn chi tiết cách viết

 • Chia sẻ mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất 2019

 • Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh chi tiết nhất

 • Tải ngay mẫu đơn xác nhận CMND và CCCD mới nhất

 • Tải Ngay Mẫu Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam mới nhất 2020

 • Mẫu Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

 • Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động chi tiết nhất

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki