Tuesday, February 27, 2024
No menu items!
Home Wiki Mẫu văn bản hủy hợp đồng mua bán thông dụng nhất

Mẫu văn bản hủy hợp đồng mua bán thông dụng nhất

0
143

Mẫu văn bản hủy hợp đồng mua bán là văn bản thông dụng khi một trong hai bên hợp tác có lý do chính đáng để ngừng đáp ứng những thỏa thuận trong đó. Dưới đây là mẫu văn bản hủy hợp đồng mua bán đúng chuẩn nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Hủy bỏ hợp đồng là gì?

Thông thường hủy bỏ hợp đồng là hai bên thực hiện một thỏa thuận để chấm dứt việc thực hiện một giao dịch nào đó. Theo Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015, hủy bỏ hợp đồng là khi :

– Một bên vi phạm hợp đồng và đây là điều kiện hủy bỏ được các bên thỏa thuận trong hợp đồng ban đầu

– Một bên không thực hiện đúng nghĩa vụ khiến bên kia không đạt được mục đích ban đầu khi hai bên ký kết hợp đồng.

Lúc này, bên bị thiệt hại có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại.
 

2. Các trường hợp được hủy bỏ hợp đồng

Theo Bộ luật Dân sự 2015, có 3 trường hợp được hủy bỏ hợp đồng bao gồm :

– Huỷ bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ (Điều 424 Bộ luật Dân sự 2015)

Có thể hiểu chậm thực hiện nghĩa vụ là việc một bên không hoặc chậm chạp trong việc thực hiện nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong thời gian quy định.

Ngoài ra, nếu trong thỏa thuận, công việc trong hợp đồng phải thực hiện trong một thời gian nhất định thì mới đạt được mục đích của hợp đồng. Nhưng quá thời gian nêu trên mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đủ.

Trong trường hợp này, bên bị chậm thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.

– Huỷ bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện (Điều 425 Bộ luật Dân sự 2015)

Khi một bên không có khả năng thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ hợp đồng khiến mục đích của Hợp đồng không đạt được thì bên còn lại có thể yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng (Điều 426 Bộ luật Dân sự 2015)

Khi một bên làm mất, hư hỏng tài sản – đối tượng của hợp đồng thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng và đòi bồi thường thiệt hại bằng tiền ngang với giá trị của tài sản bị mất, bị hư hỏng hoặc theo thỏa thuận.
 

3. Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng

Khi một hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng đó không còn hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.

Theo đó, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi các chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và bảo quản tài sản và bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị thiệt hại (nếu có).

Ví dụ chi tiết Mẫu Văn bản hủy hợp đồng mua bán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

VĂN BẢN HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT

(Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất số 01234/HĐMB ngày 01/01/2018)

        Hôm nay, ngày 05 tháng 4 năm 2019 tại SN 12xx, phường A, thành phố B, tỉnh C.  Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên BCông ty Cổ phần ABC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp: 013456xxxxx do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở  kế hoạch và đầu tư tỉnh C cấp lần đầu ngày 05/4/2014 thay đổi lần thứ 5 ngày 20/11/2017

Địa chỉ: SN 12xx, phường A, thành phố B, tỉnh C

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn A  – Chức vụ: Tổng giám đốc

CMND số: 12345678xxxxx do công an tỉnh C cấp ngày 20/4/2016

BÊN MUA: (Sau đây gọi tắt là bên B) Công ty TNHH Thương mại GHF

Mã số doanh nghiệp: 012345xxxxx do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở  kế hoạch và đầu tư tỉnh D cấp lần đầu ngày 04/7/2017

Địa chỉ: SN 134xxx, phường A, quận B, thành phố D

Người đại diện: Bà: Nguyễn Thị B   – Chức vụ: Giám đốc

CMND số: 01246xxxx do công an thành phố D cấp ngày 01/01/2018

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này để thực hiện việc hủy những nội dung sau đây:

Nguyên trước đây, chúng tôi đã cùng nhau lập và ký Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: xã E, huyện F, tỉnh C ngày 01/01/2018 với nội dung: Bên A bán toàn bộ tài sản gắn liền trên đất cho Bên B.

Cụ thể như sau :

Hạng mục công trình Diện tích xây dựng (m2) Diện tích sàn hoặc công suất Hình thức sở hữu Cấp công trình Thời hạn sở hữu
1. Nhà để xe 100 100 Sở hữu riêng IV -/-
2. Nhà trực bán hàng 253 253 IV -/-

Tài sản nêu trên gắn liền với thửa đất tại địa chỉ: SN 12xx, phường A, thành phố B, tỉnh C Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AV 123xx Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 123xxx do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh C cấp ngày 17/4/2017                                                  

       Thông tin cụ thể về thửa đất như sau:

Diện tích: 10.000 m(Bằng chữ: Mười nghìn mét vuông)

– Địa chỉ: xã E, huyện F, tỉnh C

– Thửa đất số: 123           – Tờ bản đồ số: 33

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ

– Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 17/01/2055

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

2. Do hiện nay đã có sự thay đổi về tổ chức của công ty cổ phần ABC nên không thể thực hiện được Hợp đồng, chúng tôi cùng thống nhất và quyết định hủy bỏ Hợp đồng nói trên.

3. Bên A và bên B sẽ hủy 06 (sáu) bản Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất nói trên; Bên B giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ liên quan sau khi ký vào Hợp đồng này cho bên A. Bên A trả lại toàn bộ số tiền đã thực hiện giao dịch cho bên B.

Bằng việc lập và ký Văn bản hủy bỏ Hợp đồng này, chúng tôi chính thức tuyên bố: Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất nêu trên sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi chúng tôi ký vào Văn bản hủy bỏ này.

Chúng tôi cam đoan:

– Chúng tôi cam đoan chưa dùng bản chính của Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất nói trên tham gia vào bất cứ giao dịch nào, nếu sai, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

– Việc chấm dứt Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất cứ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào. Nếu có điều gì sai trái, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

– Các bên đã tự đọc lại toàn bộ văn bản hủy ỏ Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất này, đều hiểu rõ nội dung, không còn điều gì vướng mắc.

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản làm bằng chứng.

BÊN A    (ký, (Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ) BÊN B(ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

Mẫu văn bản hủy hợp đồng mua bán trên đây cụ thể, chi tiết trên đây sẽ giúp bạn chấm dứt hợp đồng, giải quyết vấn đề nhanh chóng. Hãy tiếp tục đồng hành cùng elead.com.vn để cập nhật thêm những thông tin hữu ích nhất về các lĩnh vực nhé.

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu văn bản hủy hợp đồng mua bán

 • [Download]Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy

 • Tham khảo những Hợp Đồng Về Nhà Đất phổ biến nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở mới nhất theo quy định

 • Mẫu Đơn đăng ký học nghề dành cho lao động nông thôn đúng nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Công Nhận Hòa Giải Thành Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội

 • Mẫu thư mời làm việc hay, ấn tượng nhất

 • Dowload nhanh mẫu đơn xin nghỉ không lương đúng chuẩn nhất

 • Phụ lục hợp đồng lao động cho mọi lĩnh vực chi tiết nhất

 • Chia sẻ mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự mới nhất 2019

 • Mẫu đơn xin từ chức cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên

 • Mẫu Đơn đề nghị được cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình đầy đủ nhất

 • Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở, đất ở và hướng dẫn chi tiết

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki