Monday, December 4, 2023
No menu items!
Home Wiki Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh...

Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ

0
88

Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi… được cập nhật trọn bộ trong bài viết dưới đây.

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 1033/2001/QĐ-NHNN NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC
ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG KHI BÁN LẠI ĐÔLA MỸ CHO CÁC NGÂN HÀNG THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 893/2001/QĐ-NHNN NGÀY 17/07/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NHNN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ GIỮA NHNN VỚI CÁC NGÂN HÀNG ĐỂ ĐÁP ỨNG
NHU CẦU VỐN NGẮN HẠN CỦA CÁC NGÂN HÀNG

– Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

– Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ;

– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại Đôla Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tế bằng tỷ giá bán giao ngay của Ngân hàng Nhà nước tại ngày ký hợp đồng hoán đổi ngoại tệ hoặc tại ngày xác nhận giao dịch hoán đổi ngoại tệ qua mạng REUTERS (sau đây gọi tắt là “tỷ giá bán giao ngay”) cộng với mức gia tăng đối với từng kỳ hạn được quy định cụ thể tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 2. Mức gia tăng tỷ giá đối với từng kỳ hạn cụ thể như sau:

– Đối với kỳ hạn 7 ngày: 0,30% của tỷ giá bán giao ngay.

– Đối với kỳ hạn 15 ngày: 0,40% của tỷ giá bán giao ngay.

– Đối với kỳ hạn 30 ngày: 0,50% của tỷ giá bán giao ngay.

– Đối với kỳ hạn 60 ngày: 1,00% của tỷ giá bán giao ngay.

– Đối với kỳ hạn 90 ngày: 1,50% của tỷ giá bán giao ngay.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2001 và thay thế Quyết định số 894/2001/QĐ-NHNN ngày 17/07/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại Đôla Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/07/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế toán tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng tham gia nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này

Trên đây là toàn bộ nội dung quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, mời các bạn cùng tham khảo. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin pháp luật, quyết định mới thuộc các lĩnh vực, quý độc giả đừng bỏ lỡ nhé.

Tài Chính – Tags: Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki