Stt Ngày 1/6 Ý Nghĩa – 25 Tin Nhắn Lời Chúc 1/6 Hay, Hài Hước, Vui Nhất

0
164

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tôn vinh các “đại ca nhí” rồi. Ngày quốc tế thiếu nhi, một năm chỉ có một ngày dành cho bọn con nít thôi, còn lại là toàn những ngày dành cho người lớn. Nhưng, với các bạn nhỏ ngày nào cũng là ngày quốc tế thiếu nhi vì các em xứng đáng được yêu thương đúng không nào. Để có một ngày quốc tế thiếu nhi ý nghĩa, ngay sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn những dòng status ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 vừa hay, còn ý nghĩa nữa nhé.

Đang xem: Stt ngày 1/6

1/6 là ngày vô cùng đặc biệt đối với các em nhỏ, ngày mà cả nước mong chờ để được tôn vinh các em nhỏ, ngày mà các em được yêu thương nhiều hơn và được nhận nhiều phần quà từ gia đình Ba và Mẹ. Bên cạnh những món đồ chơi thì như thường lệ blog luôn có bài viết chia sẻ sự ý nghĩa về ngày đặc biệt đó. Thì hôm nay bài viết này sẽ viết về những dòng cảm xúc, lời chúc ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

STT 1/6 Hay & Ý Nghĩa Trong Này Quốc Tế Thiếu Nhi

Đầu tiên xin chia sẻ đến các bạn loạt những dòng stt ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 ý nghĩa nhất. Hãy chọn một câu để làm status hoặc chia sẻ cho ai đó các bạn nhé.

1. If we wish to create a lasting peace we must begin with the children. – Mahatma Gandhi– Nếu chúng ta muốn tạo ra một nền hòa bình lâu dài, chúng ta phải bắt đầu với trẻ em.

2. A torn jacket is soon mended; but hard words bruise the heart of a child. – Henry Wadsworth Longfellow– Một chiếc áo rách sẽ sớm được sửa chữa, nhưng rất khó làm sửa chữa trái tim của một đứa trẻ.

3. Never miss an opportunity to tell your child, “I love you”.– Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để nói với con của bạn, “Tôi yêu bạn”.

4. There is no seven wonders of the world in the eyes of a child. There are seven million. – Walt Streightiff– Không có bảy kỳ quan của thế giới trong con mắt của một đứa trẻ. Có bảy triệu.

5. The greatest legacy one can pass on to one’s children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one’s life, but rather a legacy of character and faith. — Billy Graham, evangelist– Di sản vĩ đại nhất có thể truyền lại cho con cháu của một người không phải là tiền bạc hay những thứ vật chất khác được tích lũy trong cuộc sống của một người, mà là một di sản của nhân vật và đức tin.

6. We worry about what a child will become tomorrow, yet we forget that he is someone today. — Stacia Tauscher, dancer and artist– Chúng tôi lo lắng về những gì một đứa trẻ sẽ trở thành ngày mai, nhưng chúng tôi quên rằng anh ấy là một người nào đó ngày hôm nay.

7. It is easier to build strong children than to repair broken men.– Nó dễ dàng hơn để xây dựng trẻ em mạnh mẽ hơn là để sửa chữa người đàn ông bị hỏng.

8. A child is a beam of sunlight from the Infinite and Eternal, with possibilities of virtue and vice, but as yet unstained. — Lyman Abbott, American Congregationalist minister– Một đứa trẻ là một chùm ánh sáng mặt trời từ Vô hạn và Vĩnh cửu, với khả năng của đức hạnh và ngược lại, nhưng vẫn chưa bị chặn lại.

9. You can learn many things from children. How much patience you have, for instance. — Franklin P. Jones, American humorist– Bạn có thể học hỏi nhiều điều từ trẻ em. Chẳng hạn, bạn kiên nhẫn đến mức nào.

10. While we try to teach our children all about life, Our children teach us what life is all about. — Angela Schwindt, home schooling mom– Trong khi chúng ta cố gắng dạy con cái chúng ta về cuộc sống, con cái chúng ta dạy cho chúng ta biết cuộc sống là gì.

*

STT Quốc Tế Thiếu Nhi Tiếng Anh

11. When I approach a child, he inspires in me two sentiments — tenderness for what he is and respect for what he may become. — Louis Pasteur, French chemist and microbiologist– Khi tôi tiếp cận một đứa trẻ, anh ấy truyền cảm hứng cho tôi trong hai tình cảm – dịu dàng cho những gì anh ấy và tôn trọng những gì anh ấy có thể trở thành.

12. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. — Albert Einstein, theoretical physicist– Nếu bạn muốn con bạn thông minh, hãy đọc chúng những câu chuyện cổ tích. Nếu bạn muốn họ thông minh hơn, hãy đọc thêm những câu chuyện cổ tích.

13. Do not educate children to be rich, educate them to be happy, so that when they grow up, the will know the value of things, and not just the price.– Không giáo dục trẻ em giàu có, giáo dục họ để được hạnh phúc, để khi họ lớn lên, sẽ biết giá trị của sự vật, và không chỉ là giá cả.

14. A child can always teach an adult three things: to be happy for no reason, to be always busy with something and know how to demand with all his might what you want.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Stt Hay Cho Ngày Cuối Năm Hay Nhất, Stt Hay Cho Ngày Cuối Năm

– Paulo Coelho– Một đứa trẻ luôn luôn có thể dạy cho một người lớn ba điều: để được hạnh phúc không có lý do, phải luôn luôn bận rộn với một cái gì đó và biết làm thế nào để yêu cầu với tất cả sức mạnh của mình những gì bạn muốn.

15. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. – Martin Luther King– Tôi có một giấc mơ rằng bốn đứa con nhỏ của tôi một ngày nào đó sẽ sống trong một quốc gia nơi họ sẽ không bị phán xét bởi màu da của họ, mà bởi nội dung của nhân vật của họ.

16. Adults are just outdated children. – Dr. Seuss– Người lớn chỉ là những đứa trẻ lỗi thời.

17. Always kiss your children goodnight, even if they’re already asleep. – H. Jackson Brown, Jr., author– Luôn luôn hôn con bạn ngủ ngon, ngay cả khi chúng đã ngủ.

18. It’s the greatest poverty to decide that a child must die so that you may live as you wish. – Mother Teresa, Roman Catholic nun– Đó là sự nghèo khổ lớn nhất khi quyết định rằng một đứa trẻ phải chết để bạn có thể sống như bạn muốn.

19. If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children. – Mahatma Gandhi, Indian political and spiritual leader– Nếu chúng ta dạy về hòa bình thực sự trong thế giới này, và nếu chúng ta thực hiện một cuộc chiến thực sự chống chiến tranh, chúng ta sẽ phải bắt đầu với những đứa trẻ.

20. The best inheritance a parent can give his children is a few minutes of his time each day. – Orlando Aloysius Battista, Canadia-American chemist and author– Di sản tốt nhất mà cha mẹ có thể cho con cái của mình là vài phút thời gian mỗi ngày.

21. Safety and security don’t just happen, they are the result of collective consensus and public investment. We owe our children, the most vulnerable citizens in our society, a life free of violence and fear. – Nelson Mandela, Former President of South Africa– An toàn và an ninh không chỉ xảy ra, chúng là kết quả của sự đồng thuận tập thể và đầu tư công. Chúng tôi nợ con mình, những công dân dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng tôi, một cuộc sống không có bạo lực và sợ hãi.

22. I continue to believe that if children are given the necessary tools to succeed, they will succeed beyond their wildest dreams!. – David Vitter, Former U.S. Senator– Tôi tiếp tục tin rằng nếu trẻ em được cung cấp những công cụ cần thiết để thành công, chúng sẽ thành công ngoài những giấc mơ ngông cuồng nhất của chúng!

23. The greatest gifts you can give your children are the roots of responsibility and the wings of independence. – Denis Waitley, motivational speaker– Những món quà tuyệt vời nhất bạn có thể dành cho con cái là nguồn gốc của trách nhiệm và đôi cánh của sự độc lập.

24. I have found the best way to give advice to your children is to find out what they want and then advise them to do it. – Harry S. Truman, 33rd President of the United States– Tôi đã tìm ra cách tốt nhất để đưa ra lời khuyên cho con bạn là tìm ra những gì chúng muốn và sau đó khuyên chúng làm điều đó.

25. Play is often talked about as if it were a relief from serious learning. But for children play is serious learning. Play is really the work of childhood. – Fred Rogers, television personality– Chơi thường được nói đến như thể nó là một cứu trợ từ học tập nghiêm túc. Nhưng đối với trẻ em chơi là học tập nghiêm túc. Chơi thực sự là công việc của tuổi thơ.

26. A characteristic of the normal child is he doesn’t act that way very often. – Author unknown– Một đặc điểm của một đứa trẻ bình thường là nó không hành động như vậy thường xuyên

27. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. – Albert Einstein, theoretical physicist– Nếu bạn muốn con bạn thông minh, hãy đọc cho chúng những câu chuyện cổ tích. Nếu bạn muốn chúng thông minh hơn, hãy đọc cho chúng nhiều truyện cổ tích hơn.

28. Children are a great comfort to us in our old age, and they help us reach it faster too. – Author unknown– Trẻ em là một sự thoải mái tuyệt vời cho chúng ta khi về già và chúng cũng giúp chúng ta đạt được điều đó nhanh hơn.

29. When I approach a child, he inspires in me two sentiments — tenderness for what he is and respect for what he may become.

Xem thêm: Hình Nền Lol Cho Điện Thoại Lol 3D Đẹp Full Hd, Hình Nền Liên Minh Huyền Thoại (Lol) Cực Đẹp

– Louis Pasteur, French chemist and microbiologist– Khi tôi đến gần một đứa trẻ, anh ấy truyền cảm hứng cho tôi hai tình cảm – sự dịu dàng với những gì anh ấy có và tôn trọng những gì anh ấy có thể trở thành.

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Stt Hay