Monday, March 4, 2024
No menu items!
Home Wiki Tải Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động mới nhất

Tải Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động mới nhất [Mẫu 04]

0
159

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động làm việc tại khu công nghiệp là mẫu đơn mà người lao động cần có trong hồ sơ ứng tuyển làm việc tại khu công nghiệp, hay trong các công ty, doanh nghiệp. Tải ngay mẫu phiếu đăng kí dự tuyển lao động mới nhất để hoàn thành đầy đủ thủ tục hồ sơ đăng kí làm việc tại khu công nghiệp nhé.

Hồ sơ ứng tuyển làm việc tại khu công nghiệp

Theo Nghị định 03/2014/NĐ-CP, người lao động có nhu cầu làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế (gọi chung là khu công nghiệp) có thể được tuyển dụng trực tiếp bởi người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu);

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu;

– Giấy chứng nhận sức khỏe;

– Các giấy tờ cần thiết khác.

Như vậy, dù trực tiếp đăng ký với người sử dụng lao động hay thông qua các tổ chức khác thì người lao động có nhu cầu làm việc tại khu công nghiệp cũng phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nêu trên.

Sau khi có kết quả tuyển lao động, người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai kết quả trong 05 ngày làm việc.

Trường hợp người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển thì người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo Thông tư 23

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********
..…., ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………………….

Họ và tên (chữ in): ……………………………………….Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ………………………………………………….

Ngày cấp: ……../……../……… Nơi cấp: …………………………………………….

Dân tộc: ………….……………..Tôn giáo: …………………………………………..

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: …………………………………………………………

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): …………………………………………………

Ngoại ngữ: …………………………. Trình độ: ……………………………………..

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………. Fax: ………..….. E-mail: ………………………….

I. Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)

Stt Trình độ Trường, cơ sở đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng cấp/chứng chỉ
1        
2        
3        
       

II. Quá trình làm việc

Stt Đơn vị làm việc Thời gian làm việc(từ tháng năm đến tháng năm) Vị trí việc làm
1      
2      
3      
     

III. Khả năng, sở trường

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

IV. Giấy tờ kèm theo

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

2. Giấy khám sức khỏe;

3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

4. Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm: ………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.

  Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu phiếu đăng kí dự tuyển lao động làm việc tại khu công nghiệp mới nhất dành cho người lao động có nhu cầu làm việc tại các công ty doanh nghiệp, khu công nghiệp theo Thông tư 23 của Bộ Luật lao động.Hãy tải ngay mẫu phiếu đăng kí dự tuyển lao động và điền theo mẫu nhé.

Luật Việt Nam – Tags: phiếu đăng kí dự tuyển lao động

 • Quyết định 321/QĐ-BGTVT 2018 công bố TTHC được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm

 • Dowload ngay mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

 • Tải Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động mới nhất [Mẫu 04]

 • Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân chi tiết nhất

 • Tham khảo mẫu biên bản cuộc họp mới nhất hiện nay

 • Chia sẻ mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến mới nhất 2019

 • Mẫu Tờ khai đăng ký nhận CHA, MẸ, CON theo quy định của Bộ Tư Pháp

 • Dowload ngay mẫu biên bản làm việc chính xác nhất

 • Mẫu giấy đi đường đúng chuẩn, chi tiết nhất

 • Tải Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động dành cho doanh nghiệp

 • Mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng hợp tình hợp lý nhất hiện nay

 • Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh và cách ghi đơn giản đầy đủ nhất

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki