Thursday, December 7, 2023
No menu items!
Home Wiki Tham khảo Mẫu Tờ khai xác nhận quốc tịch Việt Nam mới...

Tham khảo Mẫu Tờ khai xác nhận quốc tịch Việt Nam mới nhất

0
136

Mẫu Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BCA-BNG. Mẫu Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam được sử dụng để chứng minh quốc tịch của một người trong các trường hợp như công nhận việc nuôi con với trẻ là người nước ngoài, cho người nước ngoài nhận trẻ Việt Nam làm con nuôi

Quốc tịch là gì? Quyền cá nhân với quốc tịch

Quốc tịch là thông tin về tổ quốc của một cá nhân, thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước. Khi một người được đăng ký quốc tịch đồng nghĩa với việc làm phát sinh quyền, nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước đó cũng như quyền, trách nhiệm của Nhà nước với công dân.

Quốc tịch Việt Nam cũng vậy. Khi một công dân mang quốc tịch Việt Nam đồng nghĩa với việc người này và Nhà nước có mối quan hệ gắn bó, phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau.

(Điều 1 Luật Quốc tịch 2008, sửa đổi năm 2014).

Theo đó, các loại giấy tờ chứng minh quốc tịch của một người gồm:

– Giấy khai sinh (Giấy chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ – nếu giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam)

– Chứng minh nhân dân

– Hộ chiếu

Quyết định cho nhập quốc tịch, cho trở lại quốc tịch Việt Nam, công nhận việc nuôi con với trẻ là người nước ngoài, cho người nước ngoài nhận trẻ Việt Nam làm con nuôi

Hồ sơ xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam gồm những gì?

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA, khi có nhu cầu xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam, công dân có thể thực hiện theo 02 cách:

– Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp

– Gửi qua đường bưu điện

Theo đó, thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam (theo mẫu) kèm 02 ảnh 4×6;

– Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ:

+Giấy khai sinh (Giấy chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ – nếu giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam)

– Chứng minh nhân dân

– Hộ chiếu

Quyết định cho nhập quốc tịch, cho trở lại quốc tịch Việt Nam, công nhận việc nuôi con với trẻ là người nước ngoài, cho người nước ngoài nhận trẻ Việt Nam làm con nuôi

Nếu không có giấy tờ chứng minh quốc tịch nêu trên thì phải nộp kèm các loại giấy tờ:

– Tờ khai lý lịch

– Các giấy tờ được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA:

– Bản sao các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con;

– Bản sao giấy tờ có nội dung liên quan đến quốc tịch của đương sự do chế độ cũ cấp trước ngày 30/4/1975;

– Bản sao giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Mẫu Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam mới nhất

 Ảnh
4×6  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
………….., ngày ………. tháng ……… năm ……….

TỜ KHAI XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp …………………

Họ và tên người yêu cầu:………………………………………………………………. Giới tính:……………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú:………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế:…………………………………..

Số:………………………………………………….. cấp ngày ……… tháng ……. năm………………………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ chứng minh hiện nay đang có quốc tịch Việt Nam kèm theo:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý Cơ quan cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./.

   NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam được sử dụng để xác nhận 1 người, 1 cá nhân có quốc tịch Việt Nam. Tải ngay mẫu tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam để bổ sung vào hồ sơ xin xác nhận quốc tịch Việt Nam.

Biểu Mẫu –

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Tờ Khai Xác Định Lại Dân Tộc Mới Nhất

 • Mẫu Tờ Khai Ghi Chú Ly Hôn mới nhất 2019

 • [Tải ngay] Mẫu Tờ Khai Đề Nghị Cấp Hộ Chiếu Ngoại Giao

 • Mẫu Tờ Khai Cấp Bản Sao Trích Lục Hộ Tịch mới nhất

 • Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất và cách ghi chính xác nhất

 • Mẫu TK3-TS – Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

 • Mẫu đơn xin nghỉ ốm hay làm sếp siêu lòng nhất mọi thời đại

 • Mẫu quyết định tăng lương chi tiết nhất

 • [TẢI] Mẫu Bản cam kết bảo mật tiền lương mới nhất hiện nay

 • Chia sẻ mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty và cách viết

 • Dowload ngay mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

 • Tham Khảo Mẫu Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

 • Mẫu đơn xin thực tập hay nhất cho mọi sinh viên đầy đủ nhất

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki