Wednesday, February 21, 2024
No menu items!
Home Wiki Thông Báo 5791/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa...

Thông Báo 5791/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Acid Nitric HNO3 68% min

0
114

Thông báo 5791/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Acid Nitric HNO3 68% min – Hóa chất dùng trong ngành luyện kim, xi mạ, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 5791/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK – Chi nhánh Đà Nẵng tại Thông báo số 95/TB-PTPL ngày 12/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Acid Nitric HNO3 68% min – Hóa chất dùng trong ngành luyện kim, xi mạ.
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Phân bón và Hóa chất Vạn Tiến Phát.
Địa chỉ: 57, đường 20, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM
MST: 0312110745
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10037454071/A11 ngày 21/4/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng – Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dung dịch axit nitric HNO3, nồng độ ≈ 65%.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch axit nitric HNO3, nồng độ ≈ 65%.
thuộc mã số 2808.00.00 “Axit nitric; axit sulphonitric” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
 
Nơi nhận:
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
– Chi cục HQ CK cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng);
– Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
– Công ty TNHH Phân bón và Hóa chất Vạn Tiến Phát (57, đường 20, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM);
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cẩn

Thông báo 5791/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Acid Nitric HNO3 68% min được trích dẫn nguyên văn trên đây. Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi bài viết trên.

Xuất-Nhập Khẩu, Doanh Nghiệp – Tags: Thông Báo 5791/TB-TCHQ

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki