Viết đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống (2 mẫu)

0
45

Với 2 bài soạn Viết đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn lễ hội truyền thống sẽ giúp các em học sinh biết cách triển khai ý từ đó biết cách viết bài tập làm văn lớp 6.

Đề bài: Từ văn bản Ai Ơi mùng 9 tháng 4, viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi nêu vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn lễ hội truyền thống

Viết đoạn văn nêu vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn lễ hội truyền thống – văn mẫu 1

Lễ hội truyền thống là một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên giá trị vô giá chứa đựng hồn cốt, tinh hoa của một đất nước. Thực vậy, mỗi người dân cần xác định ý thức, trách nhiệm kế thừa, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa đó, nhất là thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập và phát triển nhanh chóng hiện nay. bây giờ. Thứ nhất, thế hệ trẻ cần có thái độ cảm nhận đúng đắn về vẻ đẹp và giá trị của lễ hội truyền thống. Nhận thức đúng, hiểu đúng và từ đó các bạn trẻ sẽ yêu mến, trân trọng nguồn gốc, ý nghĩa của mỗi lễ hội. Mỗi lễ hội của Việt Nam đều gắn với một ý nghĩa đặc biệt của đất nước mà chúng ta cần hiểu để tự hào về chúng. Chẳng hạn, hội làng Phù Đổng ra đời để tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng có công với dân tộc ta thời Hùng Vương. Thứ hai, giới trẻ cần có thái độ kế thừa và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa có được từ các lễ hội. Chúng ta có thể tích cực tham gia vào các lễ hội địa phương của chúng tôi cũng như tìm hiểu thêm về các lễ hội truyền thống ở những nơi khác. Cuối cùng, giới trẻ cần ý thức được việc bảo tồn và phát triển các lễ hội truyền thống. Bên cạnh việc truyền bá trong nước, tiềm năng của thế hệ trẻ hoàn toàn có khả năng mang nét đẹp lễ hội tuyệt vời của mình đi khắp thế giới. Nhờ đó, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam mới không bị xâm phạm, mai một, mai một mà được tôn vinh, thừa nhận rộng rãi hơn trên thế giới. Trên thực tế, bên cạnh những hành động thể hiện việc bảo tồn các giá trị lễ hội vô cùng tích cực, không khó để nhận thấy sự hư hỏng, thất thoát, băng hoại của những giá trị tốt đẹp đó. Tóm lại, những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc đến từ các lễ hội truyền thống cần được bảo vệ và lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bức tranh tứ bình Việt Bắc hay nhất (dàn ý – 8 mẫu)

Viết đoạn văn nêu vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn lễ hội truyền thống – văn mẫu 2

Để đứng vững và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, bên cạnh việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mỗi quốc gia phải coi trọng việc bảo tồn các lễ hội truyền thống. Vai trò, ý nghĩa to lớn của lễ hội truyền thống đối với sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của mỗi dân tộc đã đặt ra câu hỏi về vai trò của thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước trong việc bảo tồn các lễ hội truyền thống. Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng phổ biến và đậm đà bản sắc dân tộc, là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể, làm phong phú và phát huy chúng. những giá trị của nền văn hóa dân tộc. Lễ hội phản ánh sinh hoạt, nguyện vọng, tài năng của nhân dân trên nhiều mặt đời sống; Đồng thời, thông qua lễ hội, trí tuệ, đạo đức, tình cảm, khuynh hướng thẩm mỹ của nhân dân được tỏa sáng. Tuổi trẻ là lực lượng xung kích, sáng tạo góp phần quan trọng trong việc gìn giữ lễ hội. Hội truyền thống dân tộc, họ là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ, giữ gìn, bổ sung, phát triển và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ bảo vệ BGK. Bên cạnh đó, chúng ta thấy một hiện tượng đáng báo động của giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng trong việc hội nhập, tiếp thu văn hóa thế giới, du nhập các hoạt động văn hóa tiêu cực. , không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nhiều học sinh ngày đêm đắm chìm trong các trò chơi điện tử, game online bạo lực, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và thời gian học tập. Có người say mê các ấn phẩm, văn hóa phẩm không lành mạnh, độc hại dẫn đến hành vi suy đồi đạo đức, vi phạm pháp luật. Họ thờ ơ với những giá trị truyền thống cả về vật chất lẫn vật chất. đạo đức; và quảng bá những giá trị văn hóa du nhập ra nước ngoài thông qua việc sùng bái thần tượng, du học vượt ngưỡng cho phép. Những việc làm đó đã vô tình ảnh hưởng xấu đến việc duy trì và phát huy văn hóa dân tộc. Thế hệ Trẻ cần nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của bản sắc dân tộc để nêu cao tinh thần gìn giữ những giá trị tốt đẹp này. Đồng thời, cần rèn luyện lối sống và hành động tích cực phù hợp với truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị riêng, thấm đượm của dân tộc mình. Thế hệ trẻ cần nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của bản sắc dân tộc để nêu cao tinh thần gìn giữ những giá trị tốt đẹp này. Đồng thời, cần rèn luyện lối sống và hành động tích cực phù hợp với truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị riêng đậm đà bản sắc dân tộc. Nay cần cố gắng khôi phục các trò chơi dân gian cổ truyền, coi trọng tính đặc thù, độc đáo của từng loại hình lễ hội, tránh cào bằng đồng loạt dẫn đến nhàm chán trong sinh hoạt, hoạt động lễ hội. Khôi phục và giữ lại những nét độc đáo của từng lễ hội, gắn với truyền thống của từng vùng, miền.

Xem thêm bài viết hay:  Top 2 bài Tả hình ảnh ông Tiên theo trí tưởng tượng hay nhất – Văn mẫu lớp 6

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 6 hay khác:

Mục Lục Văn Mẫu | Ngữ văn hay lớp 6 theo từng phần:

Giải bài tập lớp 6 theo sách mới môn học

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Giải Đáp Câu Hỏi